Giá mua/giá bán (Bid/Ask)

Giá mua/giá bán (Bid/Ask)

Giá mua / giá bán là mức báo giá hoặc giá tốt nhất mà bạn có thể bán hoặc mua một cặp ngoại hối tương ứng. Đây là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả để mua và giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng bán ra.

Ví dụ: nếu giá mua/ giá bán của cặp GBP / USD là 1,3520 / 1,3524, thì giá tốt nhất để mua (Long) GBP là 1,3524 và giá tốt nhất mà bạn có thể bán (Short) là 1,3520.