Phí chênh lệch (Forex Spread)

Phí chênh lệch (Forex Spread)

Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp ngoại hối. Ví dụ: nếu cặp EUR / USD đang báo giá ở mức 1.2010 / 1.2013, thì mức chênh lệch là 0,0003. Vì mức giá tốt nhất bạn có thể mua đồng euro là 1.2013 và giá tốt nhất bạn có thể bán là 1.2010, cặp tiền tệ sẽ di chuyển có lợi cho bạn bằng một giá trị bằng mức chênh lệch để hòa vốn. Mức chênh lệch cao hơn, lớn hơn là điểm hòa vốn và mức chênh lệch thấp hơn, nhỏ hơn là điểm hòa vốn của bạn.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan