Đòn bẩy (Forex Leverage)

Đòn bẩy (Forex Leverage)

Đòn bẩy là việc sử dụng tiền vay từ nhà môi giới để tăng năng lực giao dịch trên thị trường ngoại hối. Bằng cách sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể đặt cược lớn vào một cặp tiền tệ , lớn hơn khoản tiền ký quỹ ban đầu của họ, khuếch đại cả phần lãi và phần lỗ. Tùy thuộc vào nhà môi giới và cơ quan quản lý, đòn bẩy có thể thay đổi từ 1:2 đến 1:2000 và lớn hơn nữa.