Tìm hiểu Hedging – Giao dịch phòng hộ rủi ro trong Forex

Giới thiệu

Hedging, giao dịch phòng hộ rủi ro, là chiến lược các nhà giao dịch dùng để bảo vệ một giao dịch, giảm bớt khoản tiền lỗ khi thị trường biến động ngược chiều. Giả sử bạn mua một cặp tiền tệ, tuy nhiên vì lý do nào đó bất chợt, bạn dự đoán cặp tiền tệ sẽ biến động ngược chiều. Lúc này để cắt giảm rủi ro, bạn có thể áp dụng chiến lược hedging bằng cách bán khống cặp tiền tệ đó để giảm rủi ro.

Tuy nhiên, hedging không chỉ có vậy. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chiến lược hedging và các chiến lược hedging phổ biến để bảo vệ các khoản đầu tư khi thị trường trở nên bất lợi đối với bạn nhé.

Những điểm quan trọng đáng lưu ý

  • Hedging nghĩa là cắt giảm, phòng ngừa rủi ro, là một khái niệm phổ biến trong giới tài chính. Đối với thị trường Forex, hedging là chiến lược giảm thiểu rủi ro xảy ra đối với một giao dịch đang mở bằng cách đặt lệnh mua hoặc bán không thêm nhiều giao dịch khác.
  • Hedging trong Forex có 4 chiến lược phổ biến: giao dịch nhiều loại tiền tệ, giao dịch vàng, giao dịch quyền chọn và giao dịch các cặp tỷ giá có mối tương quan nghịch đảo
  • Nhà giao dịch cần cân nhắc về phí giao dịch và thời gian giao dịch khi áp dụng chiến lược hedging
  • Không phải sàn Forex nào cũng cho phép giao dịch hedging

Hedging trong Forex là gì

Hedging trong Forex là chiến lược mở nhiều giao dịch để giảm rủi ro khi giao dịch các cặp tỷ giá. Thị trường ngoại hối luôn biến động, tuy nhiên trong một số tình huống nhất định, thị trường có thể biến động nhanh và ngược chiều với giao dịch của bạn (Ví dụ: khi đưa tin về lãi suất tiền gửi, tỉ lệ lạm phát, tỉ lệ thất nghiệp…), và nhà giao dịch sẽ mở thêm nhiều vị thế mua hoặc bán khống để giảm rủi ro.

Nói cách khác, chiến lược hedging giúp bạn cắt giảm các khoản thua lỗ giống như lệnh dừng lỗ trong forex. Tuy nhiên, ưu điểm của hedging là bạn cũng có thể kiếm thêm tiền khi giao dịch hedging, nếu như bạn lựa chọn thật cẩn thận khi mở các giao dịch tiếp theo.

Một trong những ngộ nhận thường gặp nhất khi nói về chiến lược hedging ở các nhà đầu tư cá nhân, chính là mở một giao dịch đối ngược hoàn toàn với giao dịch ban đầu. Ví dụ, lúc đầu bạn mua 1 Lô chuẩn EUR/USD, thì khi hedging bạn sẽ bán khống 1 Lô chuẩn EUR/USD để cắt giảm rủi ro và không cần quan tâm về các vấn đề khác.

Tuy nhiên, sự thật lại không phải vậy. Vì khi mở giao dịch, bạn còn phải thanh toán phí giao dịch, hoa hồng, phí qua đêm…và nếu bạn đang thực hiện giao dịch dài ngày, chiến lược này có thể khiến bạn thua lỗ khoản tiền lớn.

Các chiến lược hedging trong Forex

Giao dịch các cặp tỷ giá

Giao dịch forex đồng nghĩa với việc bạn mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác cùng một lúc. Do đó, bạn có thể dùng nhiều loại tiền tệ để thực hiện giao dịch hedging.

Lấy ví dụ bạn mua USD/JPY. Nếu bạn muốn sử dụng chiến lược hedging, lúc này bạn có thể mua EUR/JPY và điều này đồng nghĩa với việc bạn đang mua cặp EUR/JPY (vì USD ở hai vị trí triệt tiêu lẫn nhau).

Để giao dịch hedging, bạn cần đặt lệnh bán khống EUR/JPY.

Lưu ý khi hedging, bạn sẽ mua và bán các giao dịch triệt tiêu lẫn nhau!

Hình: Minh họa về hedging bằng nhiều cặp tiền tệ.

Giao dịch vàng

Nếu bạn muốn hedging cặp EUR/USD, bạn có thể giao dịch vàng vì giá vàng và giá USD luôn đi ngược lại với nhau.

Hedging qua hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn (Option) là một cách đơn giản khác để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn (đặc biệt là giao dịch chứng khoán, tiền kỹ thuật số…).

Hedging dùng hai cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch đảo

Các cặp tiền tệ có mối quan hệ tương quan lẫn nhau. Bạn có thể dùng hai cặp tiền tệ có mối quan hệ tương quan dương hoặc âm (tương quan nghịch đảo) để tạo giao dịch phòng hộ

Hedging có hợp pháp hay không?

Tùy vào quy định của quốc gia mà hedging forex có thể được công nhận hay không và việc này sẽ ảnh hưởng đến nhà giao dịch ở quốc gia đó. Ví dụ, các nhà giao dịch quốc tịch Hoa Kỳ không được phép giao dịch hedging, trong khi các nhà giao dịch Việt Nam có thể giao dịch hedging trên các sàn Forex có hỗ trợ tính năng này.

Các vấn đề cần lưu ý trong giao dịch hedging

Không có hai cặp tiền tệ nào có mối tương quan nghịch đảo hoàn toàn 100%, ví dụ cặp EUR/GBP và GBP/USD có mối tương quan -90 (rất lớn), nghĩa là chúng vẫn có những khoản thời gian không di chuyển ngược chiều.

Các giao dịch hedging chịu các khoản phí có thể gồm: phí giao dịch, hoa hồng, phí swap. Lệnh hedging càng lâu, phí có thể càng cao. Do đó, bạn cần cân nhắc hedging trong khoảng thời gian ngắn.

Ưu khuyết điểm của hedging

Ưu điểm

  • Giúp nhà giao dịch cắt lỗ, vượt qua thời gian thị trường trở nên khó khăn
  • Bảo vệ trước nhiều biến động như thay đổi giá, lạm phát, tỉ giá tiền tệ, lãi suất tiền gửi..

Khuyết điểm

  • Khó thực hiện và cần kinh nghiệm

Kết luận về hedging trong Forex

Bạn cần biết rằng hedging trong Forex là chiến lược bảo vệ rủi ro, không phải chiến lược để giao dịch tìm kiếm lợi nhuận và chiến lược hedging có thể nói là hơi phức tạp đặc biệt đối với người mới. Do đó, cách đơn giản hơn để quản lý rủi ro là dùng lệnh dừng lỗ (Stop Loss) trong từng giao dịch để đảm bảo kịp thời cắt lỗ khi thị trường biến động ngược chiều.

 

Tóm Tắt

Nguồn

Check Out the Best Brokers
Start Trading Today!

Xem các nội dung trong bài viết

Đọc thêm

Đọc Các Bài Viết Đào Tạo