Thị trường ngoại hối (thị trường Forex, FX)

Thị trường ngoại hối còn được gọi là thị trường Forex, hoặc thị trường FX, là một thị trường phi tập trung toàn cầu để giao dịch tiền tệ. Thị trường mở cửa 24/5, xác định mức tỷ giá hối đoái cho tất cả các loại tiền tệ toàn cầu và bao gồm tất cả […]

Cặp tiền tệ (Currency Pair)

Một cặp tiền tệ xác định giá trị của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác. Nói cách khác, đó là báo giá của một loại tiền tệ của một quốc gia so với một quốc gia khác. Ví dụ: nếu GBP / USD (Bảng Anh / Đô la Mỹ) […]

Đồng yết giá/định giá (Base/quote currency)

Một cặp tỷ giá bao gồm hai đơn vị tiền tệ. Đồng tiền đầu tiên là đồng yết giá và đồngthứ hai là đồng định giá. Vì trong một cặp ngoại hối, một loại tiền tệ được so sánh một loại tiền tệ khác, nên đồng yết giá sẽ đại diện cho một đơn vị. […]

Tỉ giá hối đoái (Exchange Rate)

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một đơn vị tiền tệ so với một đơn vị tiền tệ khác. Đây cũng là mức giá mà bạn có thể trao đổi hai loại tiền tệ với nhau. Tùy thuộc vào phương pháp giao dịch, một giao dịch ngoại hối có thể tiến hành ở […]

Giá mua/giá bán (Bid/Ask)

Giá mua / giá bán là mức báo giá hoặc giá tốt nhất mà bạn có thể bán hoặc mua một cặp ngoại hối tương ứng. Đây là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả để mua và giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng bán ra. Ví dụ: nếu giá […]

Phí chênh lệch (Forex Spread)

Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp ngoại hối. Ví dụ: nếu cặp EUR / USD đang báo giá ở mức 1.2010 / 1.2013, thì mức chênh lệch là 0,0003. Vì mức giá tốt nhất bạn có thể mua đồng euro là 1.2013 và giá tốt nhất bạn có […]