Mua (Long)

Mua (Long)

Vị thế MUA (hoặc Long) là khi bạn đặt lệnh mua cặp tỷ giá với kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan