Mua (Long)

Mua (Long)

Vị thế MUA (hoặc Long) là khi bạn đặt lệnh mua cặp tỷ giá với kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn.