Thị trường Tăng/ Giảm (Bullish / Bearish)

Thị trường Tăng/ Giảm (Bullish / Bearish)

Thị trường Tăng/ Giảm là những phân tích cảm tính được sử dụng để mô tả góc nhìn của các nhà đầu tư về các công cụ tài chính riêng lẻ, ví dụ như cặp ngoại hối, hoặc các thị trường rộng lớn hơn. Ví dụ: nếu quan điểm về một cặp tiền tệ là tăng giá, kỳ vọng là giá trị sẽ tăng lên, trong khi nếu quan điểm là giảm giá, thì triển vọng là giá trị của cặp ngoại hối giảm.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan