Thị trường ngoại hối (thị trường Forex, FX)

Thị trường ngoại hối (thị trường Forex, FX)

Thị trường ngoại hối còn được gọi là thị trường Forex, hoặc thị trường FX, là một thị trường phi tập trung toàn cầu để giao dịch tiền tệ. Thị trường mở cửa 24/5, xác định mức tỷ giá hối đoái cho tất cả các loại tiền tệ toàn cầu và bao gồm tất cả mọi khía cạnh trong giao dịch tiền tệ – mua, bán và trao đổi. Các thành phần tham gia thị trường bao gồm các ngân hàng, tổ chức tài chính, quỹ, tập đoàn, nhà môi giới ngoại hối và các nhà đầu tư cá nhân. Về giao dịch, thị trường ngoại hối lớn nhất trên toàn cầu, với khối lượng hàng ngày vượt quá 6,6 nghìn tỷ đô la vào tháng 4 năm 2019 (Nguồn: Triennial Survey-BIS).

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan