Phân tích kỹ thuật (Technical analysis)

Phân tích kỹ thuật (Technical analysis)

Phân tích kỹ thuật hoặc phân tích biểu đồ là nghiên cứu dữ liệu về giá trong lịch sử kết hợp với khối lượng để dự báo biến động giá trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật thường áp dụng dữ liệu lịch sử vào các biểu đồ để tìm các tín hiệu giao dịch trong ngày, Giao dịch ngắn hạn và dài hạn . Bạn có thể áp dụng phân tích trên một loạt các công cụ giao dịch Forex như: hàng hóa, cổ phiếu, tiền điện tử, các công cụ phái sinh và những công cụ khác.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan