Lệnh dừng giới hạn

Lệnh dừng giới hạn

Lệnh dừng giới hạn là lệnh mua hoặc bán một tài sản ngoại hối ở một mức giá cụ thể hoặc cao hơn. Lệnh giới hạn cho một vị thế ‘Mua’ (Long) thường thấp hơn giá thị trường trong khi lệnh giới hạn cho vị thế ‘Bán’ cao hơn giá thị trường.

Ví dụ: Nếu giá mua/ giá bán của cặp AUD / USD là 0,9560/0,9565, bạn có thể đặt lệnh giới hạn để mua ở bất kỳ mức giá nào dưới 0,9565 và lệnh giới hạn để bán trên 0,9560. “

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan