Khối lượng giao dịch (Kích Thước Lô)

Khối lượng giao dịch (Kích Thước Lô)

Kích thước lô hoặc quy mô hợp đồng thay cho số lượng tối thiểu của một loại tài sản mà bạn được phép giao dịch trên thị trường FX . Nói cách khác, đó là số lượng đơn vị tối thiểu của một cặp tiền tệ mà nhà đầu tư có thể mua hoặc bán. Các nhà môi giới ngoại hối cung cấp nhiều loại kích thước lô và các nhà giao dịch có thể chọn kích thước lô dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng và mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Các kích thước lô phổ biến gồm

  • Lô nano- 100 đơn vị.
  • Lô siêu nhỏ (Lô miro) – 1000 đơn vị.
  • Lô nhỏ (Lô Mini) – 10.000 đơn vị.
  • Lô tiêu chuẩn – 100.000 đơn vị.