Khoảng trống giá (hiện tượng Gap)

Khoảng trống giá (hiện tượng Gap)

Khi một cặp ngoại hối mở cửa với mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, thuật ngữ “khoảng trống giá” được sử dụng để định nghĩa hiện tượng này. Chủ yếu có bốn loại khoảng trống giá-

  • Khoảng trống giá thông thường – Chúng còn được gọi là khoảng trống giá trong giao dịch, xảy ra thường xuyên và có khối lượng không đáng kể. Những khoảng trống này thường lấp đầy trong vài ngày và chúng có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Những khoảng trống giá thông thường không mang lại cơ hội giao dịch.
  • Khoảng trống giá phá vỡ – Những khoảng trống này xảy ra theo hướng ngược lại của xu hướng đang diễn ra và nếu được bổ sung với khối lượng lớn, sẽ là tín hiệu giá đảo chiều. Đặt lệnh Mua trên cặp tỷ giá nếu khoảng trống giá phá vỡ xảy ra sau xu hướng giảm và bán khống cặp tỷ giá nếu khoảng trống giá phá vởi xảy ra sau xu hướng tăng.
  • Khoảng trống tiếp diễn – Những khoảng trống này xảy ra trong một xu hướng đang diễn ra và nếu đi kèm với khối lượng, sẽ là tín hiệu tiếp tục xu hướng hiện tại. Không giống như khoảng trống giá thông thường, những khoảng tiếp diễn không được lấp đầy ngay lập tức. Đặt lệnh Mua trên cặp tỷ giá nếu bạn nhận thấy khoảng trống tiếp diễn xảy ra trong xu hướng tăng và bán khống cặp tỷ giá nếu khoảng trống xảy ra trong xu hướng giảm.
  • Khoảng trống suy kiệt – Những khoảng trống này thường xảy ra vào cuối một xu hướng trong forex báo hiệu những nỗ lực cuối cùng để đẩy mức giá cao hơn hoặc thấp hơn, trước khi đảo ngược. Nếu khoảng trống suy kiệt hình thành sau một xu hướng tăng dài, hãy bán cặp ngoại hối sau khi nó đóng khoảng trống ở phía đối diện của xu hướng tăng và nếu khoảng trống hình thành sau một xu hướng giảm dài, hãy mua cặp ngoại hối sau khi khoảng trống đóng lại ở phía đối diện của xu hướng giảm.