Giao dịch lướt sóng (Forex Scalping)

Giao dịch lướt sóng (Forex Scalping)

Giao dịch lướt sóng (Scalping) là một chiến lược được các nhà giao dịch sử dụng để thu lợi nhuận từ những biến động nhỏ về giá của một tài sản giao dịch trên thị trường ngoại hối, bằng cách nhanh chóng mở lệnh và đóng các giao dịch với khoản lãi hoặc lỗ nhỏ – vài lần trong ngày. Scalping là hình thức giao dịch ngắn nhất, nhấn mạnh vào việc kiếm tiền từ khối lượng giao dịch hơn là tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan