Forex Hoàn Tiền

Forex Hoàn Tiền

Là một chương trình tiếp thị liên kết của các nhà môi giới Forex, thường cung cấp các chiết khấu và hoàn tiền cảm ơn khách hàng đã đăng ký với họ. Chương trình Chiết Khấu hoặc Hoàn Tiền bao gồm hoàn trả một phần phí chênh lệch hoặc hoa hồng, từ đó có thể giảm chi phí giao dịch của khách hàng. Các chương trình tiếp thị liên kết áp dụng nhiều hình thức hoàn tiền cho khách hàng, bao gồm việc giảm giá hoặc hoàn tiền trực tiếp trên phí chênh lệch hoặc ghi có số tiền vào tài khoản giao dịch theo định kỳ.

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan