Cặp tiền tệ (Currency Pair)

Cặp tiền tệ (Currency Pair)

Một cặp tiền tệ xác định giá trị của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác. Nói cách khác, đó là báo giá của một loại tiền tệ của một quốc gia so với một quốc gia khác. Ví dụ: nếu GBP / USD (Bảng Anh / Đô la Mỹ) báo giá ở mức 1,5010, điều đó có nghĩa là 1 GBP = 1,5010 USD. Mặt khác, nếu giá trị của EUR / JPY (Euro / yên Nhật) ở mức 125,50, thì điều này có nghĩa là 1 EUR = ¥ 125,50

Bạn muốn học thêm nữa không?

Các thuật ngữ liên quan