Thuật ngữ Forex

Giới thiệu

Trong danh sách các thuật ngữ về ngoại hối này, chúng tôi đã tổng hợp các thuật ngữ thường được sử dụng trong giao dịch trên thị trường ngoại hối cho những người mới bắt đầu. Đừng lo lắng nếu bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối; bảng từ vựng về ngoại hối của chúng tôi sẽ giúp bạn nắm rõ các thuật ngữ và hướng dẫn một cách liền mạch, cung cấp tất cả thông tin bạn cần để trở thành một nhà đầu tư có hiểu biết tại một trong những thị trường tài chính năng động nhất toàn cầu.

Những điểm quan trọng đáng lưu ý

  • Tìm hiểu các Thuật ngữ Forex mà bạn cần biết để bắt đầu giao dịch
  • Bảng thuật ngữ Forex của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nắm rõ các thuật ngữ và hướng dẫn bạn một cách liền mạch

Tóm Tắt

Có một số khái niệm trong Forex và xuất hiện liên tục những định nghĩa mới mỗi khi các nhà môi giới giới thiệu các sản phẩm, nền tảng, công cụ giao dịch và dịch vụ mới hơn. Mặc dù rất dễ quên một số thuật ngữ trong quá trình đầu tư Forex nhưng là người mới bắt đầu, bạn cần phải làm quen với các thuật ngữ cơ bản trong ngoại hối để bạn biết mình đang làm gì một cách hoàn toàn tự tin.

Các thuật ngữ trên là một số khái niệm chính được sử dụng thường xuyên trên thị trường ngoại hối. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổng sung thêm các thuật ngữ mới vào danh sách và cập nhật đầy đủ cho bạn tất cả những gì bạn cần biết về giao dịch ngoại hối.

Nguồn

Đọc Các Bài Viết Đào Tạo